NÁBOR NOVÝCH ČLENEK

ONLINE PŘIHLÁŠKA

dd.mm.rrrr
rozhoduje rok narození dítěte
Chodila jsi někdy do mažoretek? Napiš nám kde a jak dlouho, popřípadě zda ses věnovala jinému tanci, nebo sportu.
►Chceš se stát součástí Mažoretek KIRA?
►Chceš se naučit základy gymnastiky a moderního tance?
►Chceš začít na sobě dřít a při tom se i pobavit?
►Chceš se ukázat světu? Účastnit se mnoha vystoupení a soutěží nejen v České Republice?
►Chceš být součástí skvělého kolektivu? Poznat nové kamarádky a mít druhou rodinu?

Neváhej a přidej se k nám!

►V sezóně 2019/2020 otevíráme tyto věkové kategorie!!!

  • MINIKADETKY (ročníky 2017, 2016, 2015, 2014 )
  • KADETKY (ročníky 2013, 2012, 2011, 2010 )
  • JUNIORKY (ročníky 2007, 2008, 2007 )
  • SENIORKY (15let a starší)

Školné

Školné činí 1.700,-/pololetí pro všechny soutěžní kategorie (kadetky,juniorky,seniorky).

Pro věkovou kategorii MINIKADETKY je školné 1000,-/pololetí.


I. pololetí  do 30.9. 2020

II. pololetí do 31.1. 2021


č. účtu: 2601284861 / 2010

Do poznámky uveďte jméno dítěte