NÁBOR NOVÝCH ČLENEK

ONLINE PŘIHLÁŠKA

dd.mm.rrrr
Rozhoduje rok narození dítěte.
Chodila jsi někdy do mažoretek? Napiš nám kde a jak dlouho, popřípadě zda ses věnovala jinému tanci, nebo sportu.

►V sezóně 2023/2024 otevíráme tyto věkové kategorie!!!

  • MINIKADETKY (ročníky 2020, 2019, 2018, 2017 )

  • KADETKY (ročníky 2016, 2015, 2014, 2013 )

  • JUNIORKY (ročníky 2012, 2011, 2010 )

  • SENIORKY (15let a starší)


Školné

Školné činí 1.700,-/pololetí pro všechny soutěžní kategorie (kadetky,juniorky,seniorky).

Pro věkovou kategorii MINIKADETKY je školné 1.200,-/pololetí.


I. pololetí  do 30.9. 2023

II. pololetí do 31.1. 2024


č. účtu: 2601284861 / 2010

Do poznámky uveďte jméno dítěte